ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΑΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΑΝΗΣ

Αλλες δρασεις απο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΡΑΝΗΣ

FOOD COMMUNITIES: SUSTAINABLE FOOD PRACTICES

24 May 2015
14:10 - 14:50
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ