ΣΩΤΗΡΗΣ Δ. ΜΠΑΜΠΑΓΙΟΥΡΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ Δ. ΜΠΑΜΠΑΓΙΟΥΡΗΣ

C.sp. Dipl. agriculture biologique, Fr.                                   

-Managing Committee President of ¨LOCAL FOOD EXPERTS s.c.e¨

-Substitute representative of Greece to the IFOAM.eu

 

Ο Σωτήρης Δ. Μπαμπαγιούρης  είναι  Πρόεδρος Δ.Ε.  της “Local Food Experts – s.c.e”.

Ασχολείται με τα επίκαιρα  εργαλεία ανάλυσης και εφαρμογής βιώσιμης ανάπτυξης σε μια ανταγωνιστική & διεθνοποιημένη αγορά. Πραγματοποιεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση σχεδίων Αειφορικής ανάπτυξης επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε 3 κατευθύνσεις:

  1. Συστήματα παραγωγής Τοπικών Τροφίμων (πρωτογενής παραγωγή, μεταποίηση, δημιουργία τελικών προϊόντων) |Local

Food Systems.

  1. Ανάπτυξη μορφών Αειφορικού τουρισμού | Sustainable destination.
  2. Δημιουργία διεθνών εμπορικών συναλλαγών | Ιnternational trade.

Αλλες δρασεις απο: ΣΩΤΗΡΗΣ Δ. ΜΠΑΜΠΑΓΙΟΥΡΗΣ